MEG study on selective attention combining binocular rivalry and frequency tagging

Studie av selektiv uppmärksamhet genom binokulär rivalitet och frekvenstaggning

Kort om studien

Målet med samtliga experiment är att mäta hjärnans aktivitet när man lyssnar på ljud eller tittar på bilder och när man riktar uppmärksamheten mot en specifik del av ljudet eller någon av bilderna.


Experimentet tar ca 3 timmar varav ca 2 timmar är MEG-mätningar. Experimentet omfattar också en anatomisk MRI avbildning vid ett separat tillfälle (ca 30 minuter).


Ersättningen är 800kr (skattepliktigt)


I detta experiment utforskar vi den neurala representationen av olika ansikten. Du uppmanas att titta på ett antal ansikten genom ett par röd-blåa glasögon.


Kriterier för att kunna delta

För att delta i experimentet behöver du vara:

 • Mellan 18 och 60 år gammal
 • Högerhänt
 • Frisk
 • Ej gravid
 • Uppnå normal syn (med eller utan glasögon eller linser)
 • Ha fullgott färgseende och stereoseende
 • Ha normal hörsel på båda öron.
 • Inte ha en metallföremål som inte går att avlägsna (ex. tandställning)

Vad är magnetencefalografi (MEG)?

MEG används för att registrera hjärnans aktivitet. Mätinstrumentet (se bilden nedan) mäter de magnetfält som naturligt bildas då hjärnans neuron aktiveras. MEG mäter den pågående och naturligt förekommande aktiviteten i hjärnan.


Mätningen känns inte, är ljudlös och är icke-invasiv. Mätningarna görs inuti ett behagligt magnetfältsavskärmat rum. Under mätningarna sitter man i en bekväm stol med huvudet i en hårtorksliknande hjälm. På grund av att sensorerna registrerar extremt svaga magnetfält, kan du inte ha på dig något av metall under mätningarna. Du får därför byta till kläder utan metallföremål inför mätningarna. Kläder tillhandahålls av oss. Du kan under mätningar inte ha följande på dig:


 • Smycken, klocka, glasögon, piercing
 • BH med metallbygel (sport-BH med tygspänne går bra)
 • Om du har tandställning (eller retentionswire på baksidan tänderna) kan du tyvärr inte vara med i experimentet.


Förutom hjärnaktiviteten mäter vi också dina ögonrörelser, och dina hjärtslag. För dessas mätningar fäster vi ett antal små elektroder i ditt ansikte, och på dina nyckelben. Elektroderna fästs och avlägsnas utan obehag och själva mätningen känns inte.


Magnetresonans (MR)

Vid ett separat tillfälle kommer du också att bokas in för en kort MR-avbildning av din hjärna. Denna används för att vi ska kunna analysera resultaten från MEG med hänsyn till din individuella hjärnanatomi. Om det redan finns en avbildning av din hjärna är det troligt att denna kan användas i stället. Magnetresonans-sessionen tar ca 30 minuter.


Kontakt

Försöksledare: Dr. Andreas Gerhardsson (0702-073159,andreas.gerhardsson@ki.se)

Ansvarig forskare: Dr. Daniel Lundqvist (0709-640339, daniel.lundqvist@ki.se)

Forksningshuvudman: Karolinska Institutet

Dataskyddsombud: Mats Gustavsson (dataskyddsombud@ki.se)


Fullständig deltagarinformation