Hitta MRC

Hitta MRC

Magnetröntgen (MR) utförs oftast vid MRC i byggnaden "Bioclinicum" på Nya Karolinska Sjukhusområde.


Gatudressen är Solnavägen 30, men om du kommer från Solnavägen är det lättast att hitta om du tar trappen upp utomhus och tar första entrén (skyltad Akademiska stråket 1) till vänster.

Innanför entrén går du till vänster. Vi gör mätningen innanför dörren skyltad "J4:11-17", om du väntar utanför kommer din testledare och möter dig. Du behöver inte ringa på.