Hitta NatMEG

Hitta NatMEG

Så hittar du hit:

Ta buss till hållplats Karolinska Sjukhuset Eugeniavägen/Karolinska Institutet östra (buss 3, 6, 58, 67, 77, 507, 598, och 697) eller till Karolinska Institutet västra (buss 53). Följ därifrån pilen på karten nedan eller sök "NatMEG" i Google Maps eller liknande.

Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats på Karolinska Institutets Solna campus. Därför rekommenderar vi att du åker kommunalt. Det finns enstaka parkeringsplatser inför Nobels väg 9 som betalas i Aimo App.


Det finns tillgänglig entré på andra sidan om huset (Retzius väg 13b) för dig som inte klarar av att ta sig upp några trappsteg vid huvudentrén.


Obs! Magnetröntgen sker inte på NatMEG utan på MR-Centrum.


NatMEG laboratoriet finns på bottenvåningen på Nobels väg 9 (D235), i mitten av  Karolinska Institutets Solna campus.


Adress:

Karolinska Institutet

NatMEG

Nobels väg 9, D2:D235

171 77 Stockholm

Obs! Vägen som är markerad med streckad lnije är inte tillgänglig för dig som använder gånghjälpmedel. 


Nedan hittar du den enklaste vägen till tillgängig entré (Retzius väg 13b): 


Huvudentre (Nobels väg 9)

Tillgänglig entre (Retzius väg 13b)