Voluntary movments study

MEG studie om frivilliga rörelser

Vi söker friska deltagare för ett MEG studie om hjärnaktivitet vid frivilliga rörelser. Studien består av ett tillfälle var vi kommer mäta MEG och EEG medan du gör en simpel uppgift var du gör rörelser med händerna vara 5–10:e sekund. Din deltagelse tar upp till tre timmar inklusive alla mätningar och förberedelse. Ersättning för deltagande är 500 kronor (skattepliktigt).

Om du är intresserad av att delta eller har frågor vänligen kontakta:

Mikkel Vinding: mikkel.vinding@ki.seMEG study on voluntary movements

We are looking for healthy participants for a study on brain activity during voluntary movements. The study consists of an opportunity where we will measure MEG and EEG while you do a simple task where you have to make movements with your hands every 5-10 seconds. The participation will take up to three hours, including all measurements and preparation. The reward for participation is SEK 500 (taxable).

If you are interested in participating or have questions, please contact:

Mikkel Vinding: mikkel.vinding@ki.se