MEG studie om sömnbrist, uppmärksamhet och emotioner

MEG studie om sömnbrist, uppmärksamhet och emotioner


Till denna studie söker vi friska personer utan sömnproblem mellan 18 och 30 år. Om du inkluderas kommer du att delta vid 3 tillfällen, där du vid ett av tillfällena sovit hemma max fyra timmar per natt, två nätter innan.

Vi kommer också mäta din hjärnaktivitet genom MEG vid 2 av dessa tillfällen.Ersättning för deltagande är 1300 kronor (skattepliktigt).Läs mer och anmäl dig här:
https://sites.google.com/view/slemeg/

För frågor, kontakta:
Andreas Gerhardsson
andreas.gerhardsson@su.se