MEG-studie

Välkommen till MEG-studien på Karolinska Institutet!
Tack för att du är intresserad av att vara med som deltagare i MEG-studien! Här hittar du information om studien samt kartor till NatMEG och MR-centrum. Du kan också hitta mer information om studien i Information till deltagare dokumentet.

Har du ytterligare frågor är du såklart välkommen att kontakta oss på megstudie@natmeg.se eller 08 524 833 31.Vad är syftet med denna studie?

Syftet med studien är att identifiera nya metoder för att undersöka hur hjärnans aktivitet förändras vid Parkinsons sjukdom, vilket vi i framtiden hoppas kan hjälpa till att utveckla nya metoder för diagnosticering av Parkinsons sjukdom.


Hur går studien till?

Studien består av två mättillfällen med hjärnavbildningsmetoder-  MEG (Magnetoencefalografi) och MR (magnetresonans). Under MEG-undersökningen  undersöker vi hur hjärnan arbetar medan du gör du olika uppgifter såsom rörelser med din hand och ditt pekfinger, riktar blicken mot olika bilder på en bildskärm, eller anger hur du uppfattar olika emotionella bilder.  Under det senare tillfället kör vi en kort MR undersökning för att kunna analysera resultaten från MEG med hänsyn till din individuella hjärnanatomi.


Vad är magnetoencefalografi (MEG)?

Mätmetoden MEG är ljudlös, känns inte och är helt ofarlig. MEG registrerar de mycket små magnetfälten som bildas då hjärncellerna aktiveras. Under mätningarna sitter man i en bekväm stol med en hjälm på huvudet. MEG-mätningarna görs inuti ett behagligt, magnetfältsavskärmat rum vid NatMEG på Karolinska Institutet, Solna (se bifogad karta). MEG-undersökningen tar upp till fyra timmar totalt inklusive mätningar och förberedelser. Du kommer att ha pauser för att vila eller dricka/äta under denna tiden.


Vad är magnetresonans (MR)?

MR- undersökningar är idag en allmänt använd metod inom sjukvården och riskerna bedöms som mycket små under förutsättning att allmänt angivna föreskrifter följs, och magnetkamera används regelmässigt kliniskt på patienter. Undersökningen tar ca 10 min för förberedelser och 25 min för själva MR- avbildningen; sammanlagt ca 35-45 min. När du undersöks med magnetkamera får du lägga dig på en brits som förs in i en så kallad magnettunnel. Vissa personer uppfattar MR kameran som trång. Brukar du känna obehag i små utrymmen (klaustrofobi) bör du inte ställa upp som deltagare. 


Om någon av de följande punkter gäller för dig får du tyvärr inte heller ställa upp som deltagare:

 

  • Har genomgått hjärt- eller hjärnkirurgi.
  • Inopererade metalliska implantat, såsom pacemaker, proteser, hjärt- eller kärlimplantat, stenter eller klämmor (t ex från kirurgi).
  • Metallsplitter i kroppen.
  • Kroppspiercingar som inte går att ta bort.
  • Tandställning som inte går att ta bort.
  • Kraftigt nedsatt synskärpa och ögontillstånd som makuladegeneration eller ej opererade katarakter. Glasögon är ej tillåtet under MEG och MR-undersökningar men man får använda linser.

 

Vad får man som ersättning för deltagande i MEG-studien?

Deltagare arvoderas med 1000 kr vilket är skattepliktigt.Har du anhöriga i åldern 50 -75 som är friska och intresserade av att delta i studien får de gärna kontakta oss eller anmäl intresse här!
Kontakt:

Allison Eriksson, projektkoordinator

megstudie@natmeg.se

08 524 833 31


Huvudansvarig forskare är: Daniel Lundqvist, PhD,

Docent och enhetschef för den Nationella Svenska

Enheten för Magnetencefalografi (NatMEG), Karolinska Institutet, Stockholm.

daniel.lundqvist@ki.se, 08-52483262.