Hitta MR-centrum

Hitta MR-Centrum

Covid -19 Safety Precautions at MR-centrum


MR-centrum has adopted additional safety precautions in response to the Covid-19 pandemic. These include: 


  • Pre-screening participants to ensure they are healthy prior to entering MR-centrum.
  • Only individuals with scheduled MRI exams will be admitted into MR-centrum.
  • Only one participant at a time will be admitted to the scanning area.  
  • Research leaders will use protective gear (masks or visors) when unable to maintain a safe distance.


 


*It is important to contact your research leader to reschedule your MRI exam if you:

  • Are sick, or have recently been sick. 
  • If someone in your household is sick. 
  • Have had close contact with someone who is sick.Hitta MR-Centrum

Dessutom MEG mätningar görs ofta även en magnetkamera (MR) avbildning inom de flesta MEG studier. MR mätningarna görs vanligt vis på MR-Centrum på Karolinska sjukhuset.


Detta är inte samme ort som MEG laboratoriet.


MR-Centrum finns på det gamla Karolinska Universitetssjukhuset på Solna, byggnad R3b


Så hittar du hit 

Ta buss till busshållplats Karolinska Sjukhuset Norra (buss 3, 6, 57, 58, 67, 77, 506, 507, 508, 561, 598, 607, och 697). Bussarna stannar vid det gamla Karolinska sjukhuset huvudentré. Vara uppmärksam det är rätt busshållplats, då Karolinska sjukhuset har olika busshållplatser.

Följ därifrån Visionsgatan till MR-Centrum. Vägen är markerat med pilen på karten nedan.