COVID-19

NatMEG och COVID-19


För närvarande är det inga specifika restriktioner i labbet, utöger de generella rekomendationerna.


För deltager:


Det är viktigt att du kontaktar forskningsledaren och bokar om ditt besök om du:

  • Är sjuk 
  • Om någon i ditt hushåll är sjuk


Det är inte rekommenderat att delta om du inte är vaccinerad. Labber är ett litet utrymme och nära kontakt är oundviklig vid ex. fästande av elektroder.


Informera forskningsledaren om du tillhör en riskgrupp relaterat till Covid-19 (läs här)


För forskningsledare:


Det finns masker annan skyddsutrustning vid behov.

  • Gör rent utrustning och ytor som vanligt
  • Använd handdesinfektion


        _____________________________

NatMEG and COVID-19


There are currently no specific restrictions other than general recomendations.


For participants:


It is important that you contact the research leader to rescheduled MEG exam if you:

  • Are sick
  • If someone in your household is sick.


It is not recommended to participate if you are not vaccinated. The lab is a small space and close contact is inevitble when e.g., applying electrods.


Please inform the research leader if you belong to any known risk group associated with the Covid-19 (read here)


For research leaders:


There are masks and other protective gear if you would like to use them.

  • Clean equipment and surfaces as per usual
  • Use hand disenfectant


        _____________________________


If you also have an MRI scan scheduled, please click here for information about Covid-19 precautions being taken at MR-centrum.